Jsem mediátorka a lektorka nenásilné komunikace. 

Mým posláním je citlivě doprovázet v mezilidských vztazích privátních i pracovních, pomáhat k dohodám a smíru, vést k vzájemnému pochopení a respektování potřeb a přání každého člověka. Předávat dovednost konfliktům předcházet a komunikovat otevřeně a nenásilně. Pomáhat na cestě k osobní rovnováze a duševní pohodě.