Pro jednotlivce

Individuální poradenství 
Párové poradenství/konzultace
Mediace
Přednášky/semináře
Ženská/mužská tematická setkání
Mezigenerační setkání 

Napište mi!

Pro firmy

Konzultace/poradenství 
Poradenství prevence konflikt
Analýzy konfliktů/mediace 
Přednášky
Vzdělávací semináře na míru dle potřeb
Praktické workshopy nenásilné komunikace

Zavolejte mi!

+420 607 931 902

Máte chuť si zahrát partnerský ping-pong?

Tentokrát ne s opravdovými míčky, ale těmi pomyslnými v podobě vlastních slov, myšlenek a pohledů a samozřejmě vaším partnerem/partnerkou. Pojďme všechny ty v nás nashromážděné míčky vypustit a odehrát…

A PROČ?

Třeba byste se chtěli svým partnerem/partnerkou více sehrát?  Lépe poznat? Více se ze hry života spoluradovat? Více společně udávat tempo a směr vašeho vztahu? Mít možnost si říct věci a vyjádřit pocity, které ve vás jsou a nebyl čas, příležitost, energie, odvaha je vyslovit? Mluvit o svých niterních potřebách, hodnotách a slyšet je i z druhé strany? Nalézat pro sebe větší pochopení, zlepšit spolužití a dát vztahu novou energii, šťávu a smysl?

CO NABÍZÍM?

MOŽNOST BÝT NEUTRÁLNÍ SOUČÁSTÍ VAŠÍ PARTNERSKÉ VÝMĚNY, KTERÁ CTÍ POTŘEBY A POHLED KAŽDÉ STRANY A POMŮŽE K VZÁJEMNÉMU CHÁPÁNÍ, POROZUMĚNÍ A ZACHOVÁNÍ BEZPEČNÉHO  A DŮVĚRNÉHO PROSTORU (Hráčské smeče a falše jsem schopná prokouknout 😊)

Partnerský slovní ping-pong nabízí skvělou příležitost:

se posunout dál
zkvalitnit vztah
poznat lépe toho druhého
učit se naslouchání a empatii
učit se nastavovat si hranice
pocítit radost a sebeuspokojení
uvědomit si jak potřeby a hodnoty své, tak i ty partnerovy/partnerčiny
zjistit stav a hloubku vašeho partnerského citu

KDE?

Můžeme ho spolu odehrát (pokud za vámi nebudu muset až na kraj světa 😊):

u vás doma, ve firmě, na chalupě, na špalku v zahradě nebo kdekoli, kde se budete cítit fajn
v přírodě
u stolku v oblíbené kavárně
přes Skype, Zoom, Meet etc. 

„ZDRAVÉ“ A FUNKČNÍ MEZILIDSKÉ VZTAHY JSOU TÍM NEJCENNĚJŠÍM CO V ŽIVOTĚ MÁME