Mediace vytváří bezpečné místo, ve kterém vzniká prostor pro řešení a dohodu

Cesta k vzájemné dohodě existuje, jen je leckdy potřeba jí napomoci někým neutrálním „zvenčí“.

Mediační prevence a intervence pro páry

Proč zvolit párovou mediaci?

Protože vám pomůže vidět situaci z různých perspektiv, porozumět tomu, co je skutečně důležité a nalézt ve společné a vyvážené shodě řešení. Můžete při ní v bezpečném prostoru neutrální osoby říct otevřeně věci a vyjádřit pocity, které ve vás jsou a nebyl čas, příležitost, energie či odvaha je nahlas vyslovit.

Mediace podporuje vzájemný dialog. Máte příležitost pojmenovat své potřeby, hodnoty a přání a slyšet je i od druhého. Můžete zažít pocit úlevy, zklidnění a hlubší porozumění pro sebe navzájem. Mediace může být vaším novým, zdravějším buď osobním nebo vztahovým začátkem.

Chci se objednat

Principy, které drží proces mediace

Petra Hamerská

Nestrannost
Mediátor se nepřiklání na žádnou stranu a dodržuje takový postup, aby se obě strany mohly společně podílet na řešení situace.

Neformálnost
Mediace nemá pevně stanovený procesní postup. Průběh plně závisí na stranách sporu a jejich dohodě s mediátorkou.

Neutrálnost
Rozhovor je veden bez předsudků a zcela otevřeně.

Diskrétnost
Jakékoliv téma může být předmětem mediace, mediátor je vázán mlčenlivostí.

Dobrovolnost
Obě strany se mediace účastní dobrovolně a mohou ji kdykoli ukončit (včetně mediátora).

Rovnováha
Obě strany odchází s pocitem dosažení vzájemně přijatelného řešení a se schopností spolu dále spolupracovat a komunikovat. Dohoda je odrazem jejich vlastní vůle.

Autonomie rozhodování
Společná dohoda se tvoří ve vlastní režii a podle individuálních potřeb. Je respektována i u soudního řízení, tedy není rozhodováno „o mně beze mě“ třetí osobou, např. soudcem.

Individuální konzultace pro jednotlivce

Proč mě vyhledat pro individuální konzultaci?

V případě, že…

 • cítíte potřebu si nastavit prospěšněji svou osobní hranici ve vztazích.
 • byste se rádi vyjadřovali otevřeně, v souladu s vašimi potřebami, a i empaticky vůči druhému.
 • chcete zmapovat stav svého vztahu, udělat retrospektivu.
 • cítíte ve vztahu neporozumění a nemožnost se domluvit.
 • potřebujete podpořit při realizaci změny.
 • chcete zjistit, co ve stávajícím vztahu potřebujete jinak, abyste se cítili lépe.

Přednášky & semináře pro firmy a instituce

Tvořím je na míru dle vašich aktuálních potřeb jak pro online formu, tak i offline – osobně.

Tématy přednášek mohou být…

 • práce s pocity a potřebami.
 • práce s vnitřním kritikem.
 • techniky aktivního naslouchání.
 • metoda nenásilné a propojující komunikace.
 • dovednosti pro řešení konfliktu a prevenci konfliktu.
 • principy empatické reakce v rozhovoru.
 • ​​​efektivní oceňování a aktivně konstruktivní reagování.

Petra Hamerská

„Zdravé“ a funkční mezilidské vztahy jsou tím nejcennějším, co v životě máme.

​Objednejte se na mediaci či konzultaci.

15 minutový telefonát free

Jsem přesvědčená, že i čtvrthodinka stačí k tomu, abyste měli jasno, zda vám může mediace či osobní konzultace pomoci. Pokud by vám žádný termín nevyhovoval, napište mi časové preference do zprávy.

Praktické informace

Můžeme se spolu sejít (pokud za vámi nebudu muset až na kraj světa 😊): u vás doma, ve firmě, na chalupě, na špalku v zahradě, v přírodě, u stolku v oblíbené kavárně nebo kdekoliv jinde, kde se budete cítit fajn. Můžeme ale i online, přes Skype, Zoom, Meet etc.

Individuální konzultace trvá 60 min. (lze podle potřeby prodloužit).

Párová mediace trvá obvykle 2-3 hod.

Četnost mediací je zcela individuální. Od jednorázové, opakované, s časovým odstupem či vícečetné, obvyklé jsou dvě až tři, realizované v kratším časovém úseku po sobě.

 • Individuální konzultace online: 1200 Kč / 60 min.
 • Individuální konzultace osobní: 1400 Kč / 60 min. (cena je vyšší z důvodu pronájmu poradny)
 • Mediace online 1600 Kč /60 min. (od 2. hodiny 1400 Kč)
 • Mediace osobní 1800 Kč/60 min. (od 2. hodiny 1600 Kč) (cena je vyšší z důvodu pronájmu poradny)

Cena mojí práce zahrnuje kromě společně stráveného času také čas, který věnuji přípravě, výstupu, dále náklady na mou supervizi.

Pokud potřebujete konzultaci/mediaci zrušit nebo přeložit, je potřeba tak učinit alespoň 24 hodin předem, jinak vám bude účtována.

​​Petra Hamerská
Staniční 1376
15600 Praha 5
IČO: 74136976
Nejsem plátce DPH