Nenásilná komunikace alias rudý hadr na býka

Nenásilná komunikace alias rudý hadr na býka

Kontaktoval mne manželský pár, který vyslovil přání zlepšit společnou komunikaci.
Často si prý vjedou do vlasů, pohádají se. ️

Iniciátorem schůzky byl muž. Příčinou konfliktů je údajně to, že on chce,
aby s ním jeho žena mluvila podle principu nenásilné komunikace (NVC), ve které se on již vyškolil. Poskytl jí materiály a informace k nastudování. Jeho ženě to ale zrovna dvakrát nejde. On se poté odmítá s ní bavit dál a z rozhovoru odchází, protože nesnese její zvýšený hlas a způsob jak s ním mluví.

První co mě napadlo bylo, že vyslovení pojmu nenásilná komunikace bude pro ženu s největší pravděpodobností spouštět asi podobnou reakci zuřivosti, jako mávnutí rudého hadru býkovi před očima. Aspoň se tedy toto úsloví používá, ale osobně jsem nezkoušela.

Má úvaha byla trefa do černého! ️

Při naší společné konzultaci a spíše neformální mediaci, bylo nutné dát na začátku průchod všem nepříjemným emocím, vyříkávání si vzájemných zranění a toho, co jim vadí. Muži intenzivní a hlasité vyptávání ženy bez pravidel NVC, ženě jeho mlčení či odcházení bez vysvětlení. Během této fáze seděli vedle sebe odtažení.

V průběhu sdílení, mého překladu do neutrálního jazyka potřeb a pocitů, se podařilo vytvořit bezpečné prostředí, kde byli oba schopni naprosto otevřeně a konkrétně mluvit o tom, co kdo ve vztahu a jak potřebuje.

Tématy byly u muže hlavně potřeba klidné komunikace bez zvyšování hlasu a řešení nepříjemných záležitostí bez účasti dětí.

U ženy pak potřeba mít informace a především potřeba vlastní autenticity, způsobu vyjadřování a přirozená energičnost v projevu. Aniž by se musela držet striktně pravidel a teoretických pouček nenásilné komunikace. Tu jsme pomyslně vyhodily z okna a oba se dohodli, že se toto sousloví dává na listinu nežádoucích pojmů.

Poté se diskuze emočně zklidnila a došlo na ujasňování pocitů a potřeb každého z nich a jak si je chtějí navzájem sdělovat a partnera/rku o ně žádat – na příkladu zcela konkrétních situacích, které se jim staly. Jak neútočně a s respektem k tomu druhému vyjádřit, v čem jim není dobře a co potřebují jinak.

Vnímala jsem jejich proměnu z pozic “soupeřů” na “parťáky”. Uvolnění atmosféry, smích, oční kontakt a v závěru i kontakt tělo na tělo a obejmutí kolem ramen. Bylo cítit, jak se ženě ulevilo. Slíbili si navzájem větší úctu a respekt a byli schopni si i uvědomit, že v kolotoči rodinných povinností s jejich třemi dětmi, si málo vyjadřují city, které k sobě cítí. Ujasnili si dokonce svůj jazyk lásky, tedy způsob, který každý z nich potřebuje, aby se cítil milován.

Byl to pro mě skutečně poučný příběh, kdy se neobratně zvolené používání pojmu nenásilná komunikace může velmi lehce a rychle z prospěšného dopadu změnit v pojem “násilná” a naopak vztah ničící.

Znáte podobný příběh, kdy se dobrý úmysl “zvrtne”?

_
Foto: Prawny Pixabay