Jsem mediátorka a lektorka nenásilné komunikace

Mým posláním je citlivě doprovázet v mezilidských vztazích privátních i pracovních, pomáhat k dohodám a smíru, stavět most k vzájemnému pochopení a naplňování potřeb každého jednotlivce. Předávat dovednost konfliktům předcházet, je lépe zvládat, umět naslouchat a být schopen komunikovat otevřeně, ale s respektem k druhému. Pomáhat na cestě k osobní rovnováze a duševní pohodě.

Míváte pocit:

ŽE VÁM DRUZÍ NEROZUMÍ?
ŽE KDYŽ NĚCO ŘEKNETE, SLYŠÍ DRUHÁ STRANA NĚCO ÚPLNĚ JINÉHO?
ŽE SE NEJSTE SCHOPNI DOMLUVIT?
ŽE SE BOJÍTE BÝT V KOMUNIKACI UPŘÍMNÍ A OTEVŘENÍ?
ŽE VÁS ZRAŇUJE CO VÁM DRUZÍ ŘÍKAJÍ?
ŽE JSTE Z KOMUNIKACE S DRUHÝMI VYČERPANÍ A FRUSTROVANÍ?
ŽE SE KONFLIKTŮM VYHÝBÁTE A DUSÍTE VŠE V SOBĚ?
ŽE NEMÁTE SÍLU A ODVAHU UDĚLAT KROK KE SMÍŘENÍ?

 

 

SE VŠEMI TĚMITO POCITY A SITUACEMI LZE PRACOVAT

VŽDY EXISTUJE CESTA K SOBĚ A MOST K TOMU DRUHÉMU. JEN JE CHTÍT OBJEVIT...

Proč se na tuto cestu vydat?

Získáte dovednosti a nástroje k upřímné ale nenásilné formě komunikace.
Snížíte vnitřní tlak, pocítíte úlevu a klid.
Budete v komunikaci obratnější a sebevědomější.
Porozumíte lépe sami sobě i ostatním.
Budete si umět v komunikačních těžkostech lépe poradit.
Dospějete k vnitřní harmonii.
Pocítíte radost a uspokojení.

Co to přinese?

Cesta k osobní změně či k vzájemné dohodě existuje, jen je leckdy potřeba jí napomoci někým neutrálním „zvenčí“.

Mohu být jako mediátorka a lektorka nenásilné komunikace (Non violent communication – metoda vytvořená americkým psychologem Marshall B. Rosenbergem) na této cestě vaší laskavou, podporující a empatickou průvodkyní.  Na cestě, na které objevíte možnosti a nástroje zdravé a přímé komunikace, vedoucí k porozumění, rovnováze a pocitu úlevy. Kdy se naučíte ctít jak sebe, tak i druhé, mít pro jejich jinakost pochopení, přestože máte odlišný názor.

Zkvalitníte vztahy, které pozitivně ovlivní celé vaše prostředí, jak to soukromé, tak i to pracovní.

Bude se vám lépe spolupracovat a s okolím i „spolužít“.

Zlepšíte si své psychické rozpoložení, vrátíte radost do života, zlepšíte výkonnost a produktivitu. Zažijete si osobní transformaci ochotou na sobě pracovat.

KDYŽ CHÁPEME SEBE, CHÁPEME I DRUHÉ…

KDYŽ ROSTEME, PŘIROZENĚ S NÁMI ROSTOU I DRUZÍ…

Proč právě se mnou?

– Mám laskavý a empatický přístup

– Ctím bezpečný prostor a důvěru

– Umím naslouchat

– Respektuji vaši cestu a volbu

– Mou prioritou je dohoda a spokojenost

CHCI KONZULTACI

Výše zadané osobní údaje budou zpracovány v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů / Více informací* (ODKAZ NA ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

Co mi má práce přináší?

MÁM SEN…

Chci druhé inspirovat, aby dokázali pomoci sami sobě a uměli se na svět dívat přes „laskavé a nenásilné“ brýle
Chci šířit úctu a pochopení pro lidskou jinakost
Chci stavět mezilidské mosty
Chci předávat koncept nenásilné komunikace jako prevenci konfliktů
Chci pomáhat lidem objevit svůj vnitřní „drahokam“, svou sebehodnotu
Chci dodávat odvahu měnit se a na sobě pracovat
Chci spolusdílet pokrok, úlevu a radost druhých

JEHO NAPLŇOVÁNÍ MI DÁVÁ POCIT ŠTĚSTÍ A SMYSLUPLNOSTI

Co je má vize?

Šířit důležitost prevence duševního zdraví a pravidelné péče o něj
Předávat schopnost rozklíčovávat své pocity a potřeby
Umět v sobě rozpoznávat varovné signály vnitřní nespokojenosti a frustrace
Pomáhat zkvalitňovat mezilidské vztahy
Nalézat pochopení pro lidskou jinakost a odlišné potřeby druhých
Motivovat k nenásilné formě komunikace, bez hodnocení a nálepkování druhých
Učit dovednosti druhému s vědomou pozorností naslouchat
Umět se na konflikt připravit či ho nenechat eskalovat do devastajících následků

Kdo jsem?

Od výživy….

10 let jsem se pracovně pohybovala ve výživě a za ta léta praxe zjistila, že v tomto oboru má zásadní důležitost i způsob komunikace a empatie. Že většina problémů nesídlí v žaludku, ale především v hlavě. Že nám často brání něco změnit konflikt uvnitř sebe, nepřijímání se, nebo třeba i strach mluvit o tom co mě trápí a dovádí k emočnímu jedení, tedy uspokojování svých nenaplněných potřeb jídlem. 

Ke komunikaci….

Toto poznání mě dovedlo k rozhodnutí se posunout dál, k další osobní i pracovní výzvě a vnořit se hlouběji do pochopení lidské duše, jejího chování a reakcí. Vstoupila jsem do světa emocí, konfliktů a forem mezilidské komunikace, které mají mnohdy zničující důsledky.

Už od dětství jsem byla usmiřovatelkou a možná proto jako svou prioritu a i pracovní směřování vnímám nejen pomoc stmelovat rozbité vztahy, provázet ke vzájemné dohodě, ale stěžejně se zasadit o spojování lidí mezi sebou. O to, aby se navzájem ve své jedinečnosti lépe chápali a tím i konfliktům předcházeli, či dovedností nenásilně komunikovat nevyhnutelný konflikt s úctou a respektem k sobě i druhým zvládli.

Mé vzdělání?

– Řešení konfliktů technikou mediace – akreditovaný výcvik MPSV – AMČR 
– Zvládání konfliktů podle nenásilné komunikace – akreditovaný výcvik MŠMT 
– Vědomá komunikace – NLP (neurolingvistické programování)